Thursday, June 21, 2018
Rykker Plus
Minimize

eClub Rykker Plus gør din gældshåndtering let, effektiv og meget tidsbesparende.

Modulet styrer rykkerprocessen, der rummer 3 forskellige rykkerbreve. Derved er det muligt for centeret at indføre faste procedurer omkring skyldnere i centeret.

  • Skyldnere modtager den rigtige rykker, alt efter hvilken status, de har.
     
  • Mulighed for at spærre medlemskonto og undgå at opkræve gælden via PBS.
  • Der kan vælges, at sende første rykker pr. e-mail i stedet for brev.
     
  • Det er synligt på kundens konto, hvilket rykkerniveau kunden befinder sig på.
     
  • eClub laver automatisk en log på hver sag, så man altid kan se, hvornår der er sendt rykker 1, 2 eller 3. til et medlem.
     
  • Loggen gør det let at levere bevis/fundament ved evt. overdragelse til ekstern inkassovirksomhed.

 

  
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 1994-2013 by ProCard ApS